TaxFree

Kto może skorzystać z Tax Free?

Jeżeli masz status podróżnego, to masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podróżny to osoba fizyczna, która ma stałe miejsce zamieszkania poza granicami Unii Europejskiej (UE), co można potwierdzić za pomocą dokumentu tożsamości.
Jeśli spełniasz te kryteria, przysługuje Ci zwrot podatku VAT za zakupione towary na terenie Polski, pod warunkiem, że produkty, które wywozisz poza obszar UE, są w nienaruszonym stanie i pozostają w oryginalnych opakowaniach.

Jak wygląda procedura zakupu produktów i zwrotu podatku VAT?

W trakcie zakupów:

 1. Zrób zakupy na minimum 200 zł brutto w naszym salonie TiO w C.H. Millenium Hall lub na www.tio.pl , zaznaczając opcję dostawy jako odbiór osobisty w salonie ( TiO.pl CH Millenium Hall, ul. Kopisto 1 lok. 298, 35-315 Rzeszów).

 2. Poproś Sprzedawcę o dokument TAX FREE. Pamiętaj, że z TAX FREE możesz skorzystać, jeśli mieszkasz na stałe poza UE.

 3. Podaj Sprzedawcy wszystkie dane, które są niezbędne, aby umożliwić zwrot podatku VAT.

 4. Odbierz wydruk formularza TAX FREE od sprzedawcy i upewnij się, że zawiera poprawne dane.

 5. Twój dokument TAX FREE jest automatycznie przekazywany na granicę poprzez platformę PUESC.

Na granicy… co dalej.

 1. Upewnij się, że wywóz zakupionego towaru poza Unię Europejską następuje najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym zakup został dokonany.

 2. Udaj się do punktu odprawy celnej na granicy. Tam okaż swoje dokumenty TAX FREE. Na żądanie celnika przedstaw zakupione towary w stanie nienaruszonym.

 3. Celnik w systemie TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu.

 4. Jeśli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska, upewnij się, że posiadasz papierowe dokumenty TAX FREE. Na tych dokumentach zostanie potwierdzony legalny wywóz towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, z którego wyjeżdżasz z UE.

 5. Jeśli podróżujesz samolotem, zarezerwuj sobie więcej czasu na odprawę niż zazwyczaj.

Zwrot podatku

 1. Zwrot podatku VAT możesz odbierać w ciągu 8 miesięcy od daty dokonania zakupu.

 2. Pamiętaj, że zwrot podatku będzie wypłacony w formie, którą wybrałeś w sklepie podczas zakupu w gotówce lub na kartę, której użyłeś do opłacenia zakupów. Nie ma możliwości zmiany wybranej formy zwrotu.

 3. Sprzedawca pobierze prowizję w wysokości 150 zł od zwracanego podatku.

 
 

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).

 
 
 
Do góry